Λειτουργία - Χρεώσεις

easybike generic1

Πριν από την πρόσβαση στο σύστημα, ο χρήστης αποδέχεται τους όρους χρήσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Οι όροι χρήσης του συστήματος παρουσιάζονται εδώ.

Οι χρεώσεις για την πρόσβαση στο σύστημα είναι οι εξής : 

Συνδρομητές:

Κόστος κτήσης κάρτας  0 €
Ετήσια συνδρομή 20 € 
Χρήση την 1η μισή ώρα  Δωρεάν
Επόμενο βήμα χρέωσης 0,05 € 

 

 

 

 

Περιστασιακοί χρήστες:

Χρέωση απόκτησης κάρτας διάρκειας 7 ημερών 3 €
Χρήση την 1η μισή ώρα Δωρεάν
Επόμενο βήμα χρέωσης  0,05 €